Site officiel de la Fédération Belge des Courses hippiques - Galop
Officiële site van de Belgische Federatie voor Paardenwedrennen - galop,


Home Jockey Club Documents Meetings Horse Info Stud Book Racing Info Contact Links

Formulaires - Formulieren

Demande d'agrément propriétaire
Aanvraag aanvaarding als eigenaaror Kleuren
Dispositifs de couleurs
Kleuren dispositief
Demande de licence pour entraîner des chevaux de courses
Vergunningaanvraag voor het trainen van renpaarden
Déclaration de chevaux à l'entrainement
Verklaring van paarden op training
Déclaration des chevaux ayant quitté l'entraînement
Aangifte van paarden die de training verlaten hebben
Demande de Licence Jockey
Vergunningaanvraag Jockey

Demande d’inscription sur la liste  des apprentis

Aanvraag  om  inschrijving op de lijst der leerling-jockeys


Demande de Licence Gentleman Rider/Cavalière
Vergunningaanvraag Gentleman Rider/Cavalière
Contrat de location
Huurcontract
Contrat de vente
Verkoopcontract
Contrat d'association
Vennootschapscontract
RCN  (Racing Clearance Notification)
RCN (Racing Clearance Notification)
BCN (Breeding Clearance Notification)
BCN (Breeding Clearance Notification)
Demande d'identification et d'encodage BCP
Aanvraag voor identificatie en encodage BCP
Renseignements concernant un cheval qui est engagé pour la première fois en Belgique
Inlichtingen betreffende een paard dat voor het eerst in België ingeschreven wordt
Resultats course à l'étranger
Uitslag ren buitenland
Demande d'exportation définitive
Aanvraag voor definitieve export
GNM (General Notification of Movement)
GNM (General Notification of Movement)

HomeTab (5K)