Jockey Club - FBCH
Jockey Club - BFP


Jockey Club Documents Meetings Stud Book Stats Racing Info Contact Downloads Links Pros

Info Pros
Update Meetings

Stats Ed 31/12/2016

Bijz Richlijnen 2017
Dir Spec 2017

Procédure d'identification CBC
Identificatie procedure BCP


FHE
HIPPODROME DE WALLONIE

REGLEMENT DU CHALLENGE " DEFI DES 3 ANS "
REGLEMENT VAN HET CRITERIUM " DEFI DES 3 ANS "


MEDEDELING - COMMUNICATION
Vanaf de rendag van 23.01.2017 zal het paard waarvoor de rencommissarissen een uitzondering toestaan om niet volgens de stijgende volgorde van de loting in hun startingbox plaats te nemen, door de starter in de buitenste startingbox geplaatst worden.

A partit de la réunion du 23.01.2017, le cheval pour lequel les commissaires de courses ont fait une dérogation au règle que les chevaux doivent pénétrer dans leur stalle de départ selon l'ordre croissant du tirage au sort, sera mis par le starter dans la stalle extérieure.

MEDEDELING - COMMUNICATION
Vanf nu worden nog enkel faxen op het nummer 065 47 03 11 ontvangen
Dorénavant, des fax sont uniquement reçus sur le n° 065 47 03 11.

De Officiële Berichten zullen nog enkel op het online gedeelte van de web site www.jockey-club.be gepubliceerd worden onder de menu button "BO/OB"
Socioprofessionelen erkend door de BFP die in orde zijn met hun jaarlijks bijdrage en er nog geen toegang toe hebben, kunnen een code aanvragen met een mail aan dir@jockey-club.be. De username en het paswoord zullen per gewone postzending opgestuurd worden.

Les Avis Officiels ne seront publiés que sur la partie online du site web www.jockey-club.be sous les menu button " OB/BO ".
MLes socioprofessionnels reconnus par la FBCH en règle avec leur redevance annuelle et qui ne disposent pas encore d'un code d'accès, peuvent le demander par mail à dir@jockey-club.be. Le username et le mot de passe seront envoyés par mail ou par courrier ordinaire. .

galopherneming

Mons Ghlin
23/01/17
Results

Mons

Mons Ghlin
06/02/17
Results

galopherneming

Mons Ghlin
20/02/17
Partants

Mons

Mons Ghlin
06/03/17
Cond

Les informations publiées sur ce site valent publication au Bulletin Officiel.
De informaties die op deze site gepubliceerd worden, gelden als Officieel Bulletin

Disclaimer