vzw Belgische Federatie voor Paardenwedrennen - Galop
asbl Fédération Belge des Courses Hippiques - Galop


BFP-Galop-FBCH Documents Meetings Stud Book Stats Racing Info Contact Downloads Links Pros

Info Pros
Update Meetings

Last update OB/BO on PROS
16/07/2017

INT YOUNG JOCKEYS CUP 2017

Defi 3 ans

Stats Ed 30/06/2017

Procédure d'identification CBC
Identificatie procedure BCP

In samenwerking van de BFP Galop en Oostende Koerse wordt eenmalig een "Fidelity Cup Oostende Koerse 2017" ten voordele van de Beroepsjockeys, jockeys met ontheffing en leerling jockeys met een Belgische vergunning gecreëerd die deelnemen aan de galoprennen georganiseerd door Oostende Koerse 2017. Punten worden toegekend à rato van 1 per deelgenomen ren in Oostende Premies van 4000€ , 3000, 1500, 1000, 500 worden toegekend aan respectievelijk de 1ste, 2de 3de, 4de en 5de worden uitbetaald te samen met de afrekening van de maand augustus. Bij gelijke puntenstand wordt de rangschikking van de Ex aequo 's opgemaakt rekening gehouden met het aantal behaalde overwinningen, vervolgens en indien nodig, met het aantal behaalde plaatsen te beginnen met de 2d plaats enz.

IDENTIFICATIECONTROLES IN OOSTENDE
Bij aankomst op de parking en voordat U Uw paard lost, dient U Uw stal- en polsbandjes te gaan afhalen. De voor U aangeduide stal zal voor u opengemaakt worden door een medewerker. Het paspoort van uw paard dient afgegeven te worden in het lokaal van de dierenarts (uitgang paddock)
De chipcontrole van uw paard zal gebeuren na het opzadelen en bij het buitenkomen van de kelder voor dat U naar de paddock gaat.
Paarden die niet voor de ren de chipcontrole ondergaan hebben zullen gediskawalificeerd worden.
Na de ren dienen de 7 eerste geplaatste paarden terug een chipcontrole te ondergaan in de paddock vooraleer deze te verlaten .
We rekenen op uw medewerking zodanig dat de rennen geen vertraging oplopen


Oostende1307012

Oostende
17/07/17
Result

Oostende1307012

Oostende
24/07/17
Partants

Oostende1307012

Oostende
31/07/17
Poids

Oostende1307012

Oostende
07/08/17
Cond

Les informations publiées sur ce site valent publication au Bulletin Officiel.
De informaties die op deze site gepubliceerd worden, gelden als Officieel Bulletin

Disclaimer